تبلیغات
~*کاخ تنهایی*~ - کوثرِ بیچاورهِ تهنا...:(

~*کاخ تنهایی*~

خدایا بیشتر از همیشه به ما بتاب ...!!!