تبلیغات
~*کاخ تنهایی*~ - خدا

~*کاخ تنهایی*~

خدایا بیشتر از همیشه به ما بتاب ...!!!